دانلود سریال The Great Ambition ( جاه طلبی بزرگ ) با زیرنویس فارسی چسبیده
دانلود سریال The Great Ambition ( جاه طلبی بزرگ ) با زیرنویس فارسی چسبیده
دانلود سریال The Great Ambition ( جاه طلبی بزرگ ) با زیرنویس فارسی چسبیده

دانلود سریال The Great Ambition

جاه طلبی بزرگ

  • 120 دقیقه
سی یونگ اولین پسر آرک هی چان است . او که پس از پدرش کسب و کار خانوادگی خود را حفط می کند و به کار تجارت مشغول می شود ، مردی است سرد و بی روح که از هر حیله و کلکی برای پیش بردن کار خود استفاده می کند و همین امر باعث می شود تا او سرپرست گروه بسیار بزرگ و قدرتمندی شود . اما در این میان جائه یونگ تصمیم می گیرد تا راه برادرش را ادمه ندهد .
دانلود
ستارگان :
کشور :